»
سه شنبه 11 بهمن 1401 شمسی
Tuesday 31 January 2023 GMT
سه شنبه 28 شرير ما 1596 دیلمی
  منوی اصلی
Skip Navigation Links
زبان Expand زبان
درباره ديلمستانExpand درباره ديلمستان
چند رسانه اي
نژادپرستي ممنوع
چشم طمع به خاك گيلان
گهواره ديد
نام دریای خزر تغيير كند
درياي ديلم
ميدان تجريش - ُگو َگل!
ديلمستان در حدودالعالم
نوازندگان مارليک
ديدباني گرماور ديلمان
تغيير پول ملي
اقوام غيرفارسي‌زبان
ريتون به شکل گاو نر
قلعه رودبار الموت ديلمي
روستاي ديلمي نشين کندر
مردآويچ ديلمي
واژگان گالشي_ديلمي و گيلکي
ديلمي هاي عراق
طايفه ديلمي ركرک، لرستان
شيرواره
اقوام اوليه و بومي گيلان
 
   شرح مطلب
 ديلميان کي‌اند و ديلمستان کجاست؟
يوسف عليخاني , چهارشنبه 9 آذر 1390 ساعت 22:59

زمين ديلمان جايي است محكم
بدو در لشگري از گيل و ديلم
گروهي ناوك و زوبين سپارند
به زخمش جوشن و خفتان گذارند
چو ديوانند گاه كوشش ايشان
جهان از دست ايشان پريشان
سپر دارند پهناور گه جنگ
چو ديواري نگاريده به صد رنگ
ز بهر آن كه مرد نام و ننگند
ز مردي سال و مه با هم بجنگند
نه آن كشور كه به پيروزي گشادند
نه باژ خود بدان كشور نهادند
هنوز آن مرز دوشيزه بماندست
بر او يك شاه كام دل نراندست
(فخرالدين اسعد گرگاني - ويس و رامين)

احمد كسروي مولف كتاب شهرياران گمنام در مورد ديلمان و ديلمستان مي‌نويسد:
"ولايت جنگلي و كوهستاني كه در نقشه امروزي ايران، گيلان نام دارد، در زمان ساسانيان به ديلمان يا ديلمستان معروف بود. چه اين ولايت از روزي كه در تاريخ‌ها شناخته شده نشيمن دو تيره مردم بوده كه تيره اي را "گيل" و ديگري را "ديلم" مي‌ناميدند. گيلان يا تيره گيل در كناره‌هاي درياي خزر در آنجاها كه اكنون رشت و لاهيجان است مي‌نشستند و با آذربايگان (آذربايجان) و زنگان (زنجان) نزديك و هم‌سامان بودند. ولي ديلمان در كوهسار جنوبي آن ولايت در آنجاها كه اكنون رودبار و الموت است جاي داشته و بيشتر با قزوين و ري همسايه و نزديك بودند."
به استناد قول برخي از محققان از جمله اصطخري، جغرافي‌دان قرن چهارم هجري، تيره گيل يا گيلانيان در بيه‌پس يا بخش غربي سفيدرود و تيره ديلميان در بيه‌پيش يا بخش شرقي سفيدرود كه بيشتر از اراضي كوهستاني و مرتفع تشكيل مي‌شده زندگي مي‌كردند. اصطخري تصريح كرده كه تختگاه پادشاهان ديلمي در رودبار است.
بر طبق روايت مورخين ايراني و اسلامي در نيمه دوم هجري خاندان جستان بر ديلمان و گيلان فرمانروايي مي‌كرده‌اند. بديهي است قبل از جستانيان سلسله‌هاي پادشاهي و فرمانروايان ديگري بر اين خطه حكومت نموده‌اند. اصطخري مولف مسالك الممالك و ابوسعد آوه‌اي، نويسنده تاريخ ري متذكر شده‌اند كه پايتخت جستانيان رودبار بوده است. در كتاب "تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقه" نيز نوشته شده است كه تختگاه جستانيان، رودبار و الموت بود و هنگامي كه اين خاندان در برابر مسافريان دچار ضعف شد، تختگاه خود را به لاهيجان انتقال داد.
از آغاز كار جستانيان اطلاع زيادي در دست نيست. نخستين پادشاه مشهور اين سلسله مرزبان پسر جستان است كه معاصر هارون الرشيد خليفه عباسي است. طبري در حوادث سال 189 هجري از او به عنوان فرمانرواي ديلم نام برده، مي‌نويسد:
" در اين سال رشيد وقتي به ري رسيد، حسن خادم را به طبرستان فرستاد و با وي سه نامه نوشت كه يكي امان نامه شروين پدر قارن بود، ديگري امان نامه وندا هرمز جد مازيار بود و سومي امان نامه مرزبان پسر جستان فرمانرواي ديلم بود. فرمانرواي ديلم به نزد وي آمد كه بدو چيز داد و جامه اش پوشانيد و پس فرستاد. سعيد حرشي نيز با چهارصد دلير از طبرستان به نزد وي آمد كه به دست رشيد مسلمان شدند. وندا هرمز نيز بيامد و امان را پذيرفت و متعهد شنوايي و اطاعت و خراجگزاري شد، از جانب شروين نيز چنين تعهد كرد كه رشيد اين را از وي پذيرفت و او را بازگردانيد، هرثمه را نيز همراه وي فرستاد كه پسر وي و پسر شروين را گروگان گرفت."
كسروي از اين خبر نتيجه مي‌گيرد كه ديلميان در اين زمان داراي اهميت و اعتبار زياد بوده‌اند. وي مي‌نويسد:
"در اين خبر اين نكته مهم است كه هارون برخلاف پادشاهان طبرستان از مرزبان فرمانبرداري و باجگزاري نخواست؛ معلوم است كه از ديلمان جاي چنين توقعي نبود و خلفا از ايشان به همين اندازه خرسند بودند كه متعرض مسلمانان نشوند و بي گفتگو است كه خواستن خليفه مرزبان را پيش خود به قصد دلجويي بود كه بلكه از اين راه از گزند و آزار پياپي آن گروه آسودگي يابند و از اينجان توان دانست كه ديلمان در اين وقت چه اهميتي داشته‌اند."
پس از مرزبان پسرش جستان به پادشاهي گيلان و ديلمان رسيد. از او نيز آگاهي دقيقي در دست نيست و حتي تاريخ فرمانروايي او را نيز نمي‌توان به دقت تعيين كرد. فقط مي‌توان گفت كه وي در نيمه اول قرن سوم فرمانروايي داشته است زيرا هنگام قيام داعي كبير حسن بن زيد به سال 250 هجري او در قيد حيات نبوده و فرزندش وهسودان حكومت مي‌كرده است.
در اواخر سال 250 هجري وهسودان چشم از جهان پوشيد و فرزندش جستان جانشين او شد.
جستان پسر وهسودان معروف ترين پادشاه سلسله جستانيان است كه نزديك پنجاه سال فرمانروايي كرد. او نيز از متحدان داعي كبير بود و با يكي ديگر از دعاة علوي به نام كوكبي روابط حسنه داشت. مدت كوتاهي از فرمانروايي جستان نگذشته بود كه تصميم به توسعه قلمرو خويش گرفت و با ياري داعي كبير و كوكبي و مرديان آن‌ها و گروهي از جنگجويان ديلمي به ري عزيمت كرد. عبدالله بن عزيز كارگزار طاهريان در ري قدرت مقاومت در خود نديد و راه گريز در پيش گرفت. مردم ري ناگزير با پرداخت مبلغ قابل توجهي به جستان از در صلح و آشتي وارد شده، شهر را به او سپردند. جستان، احمد بن عيسي، يكي از نمايندگان داعي كبير را به حكمت ري منصوب كرد و خود به قزوين عزيمت نمود. جستان به ياري جنگجويان ديلمي و علويان بر قزوين و ابهر و زنجان دست يافت ولي مدت تسلط ديلميان و علويان بر اين نقاط چندان به طول نينجاميد. در اوايل سال 253 هجري موسي بن بغا به فرمان خليفه المعتزبالله در راس سپاهي عظيم از بغداد به سوي قزوين حركت كرد و اين نقاط را از ديلميان پس گرفت و حتي آنان را تا كوهستان‌هاي ديلم تعقيب كرد.
جستان در سال 259 هجري يك بار ديگر به قزوين لشگر كشيد و با محمد بن فضل قزويني جنگ كرد اما كاري از پيش نبرد. يك سال بعد يعني در سال 260 هجري يعقوب ليث صفار به جنگ داعي كبير حسن بن زيد رفت. جستان به ياري داعي كبير شتافت. يعقوب در برابر لشگريان ديلمي و طبري دچار شكست شد و به خراسان بازگشت. پس از مرگ حسن بن زيد، جستان با جانشين وي محمد بن زيد متحد شد.
در اوايل قرن چهارم هجري، جستانيان بر اثر اختلاف شديد خانوادگي و نيز ظهور رقيب سرسختي چون كنگريان يا مسافريان رو به ضعف نهادند. موقعيت جستانيان تحت الشعا ظهور و پيروزي مسافريان قر ار گرفت به طوري كه تصرف ارتفاعات ديلم از جمله رودبار را به اين خاندان سپرده و تختگاه خود را به لاهيجان در ناحيه جلگه‌اي انتقال داده بودند. بدين ترتيب از اوايل قرن چهارم در قسمتي از خاك گيلان و ديلمان خاندان ديگري به فرمانروايي برخاست كه رقيب جستانيان بود. اين خاندان به اسامي مختلف مسافريان، كنگريان، لنگريان، سالاريان و سلاريان ناميده شده است.
***
مهمترين قلعه‌اي كه مورد توجه حسن صباح و داعيان اسماعيلي قرار گرفت قلعه الموت در رودبار بود. در كتاب‌هاي جغرافياي قديم نوشته شده كه الموت مابين گيلان و قزوين بوده و به عبارت ديگر در مرز ديلمان قرار داشته است. آنچه مسلم است رودبار الموت جزو قلمرو پادشاهان ديلمان و گيلان به شمار مي‌آمد و گاه نيز مقر فرمانروايي برخي از آنان بود.
مولف تقويم البدان به نقل از ابن حوقل مي‌نويسد: "ديلم را كوه‌هاي بلندي است و شهري كه مستقر پادشاه است رودبار ناميده شود. آل حسان آنجا باشند و رياست ديلم در خاندان ايشان است."
ياقوت در المشترك مي‌گويد رودبار قصبه بلاد ديلم است.
عطاملك جويني نيز در مورد رودبار الموت چنين نوشته است: " و آن شهرك در ايام جاهليت پيش از اسلام و در اسلام پيش از الحاد مركز ملوك ديلم بوده است و در عهد ايام علاء الدين بغي و كوشكي آنجا ساخته‌اند."
زكرياي قزويني در آثار البلاد مي‌گويد: "رودبار همه كوهپايه است و درخت و ساكنان آن ديلميانند."
نويسنده كتاب فرقه اسماعيليه ضمن نقل جمله زكرياي قزويني مي‌افزايد: "گويي اين هم يكي از وجوه دفاعي آن ناحيت است زيرا ديلميان به سلحشوري و دلاوري سخت مشهور بوده‌اند."
ابواسحاق ابراهيم اصطخري در مسالك و ممالك (فصل مربوط به طبرستان و ديلمستان) مي‌نويسد:
"زمين ديلمان بهر كوه است و بهري هامون. آنچ هامون است زمين گيلان است بر كنار دراي خزر در زير كوه‌هاي ديلمان و آنچ كوهستان است ديلمان اصلي باشد. پادشاه ديلمان آنجا مقام دارد و آن را رودبار خوانند و پادشاهان از جستانيان‌اند."
ياقوت حموي قلعه الموت را كليد و دروازه ديلمان مي‌نامد و اهميت آن را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. قلعه الموت كه بر فراز قلعه مرتفعي در دل البرزكوه ساخته شده بود در حدود 1828 متر از سطح دريا ارتفاع داشت و به وسيله دره حاصلخير و محصوري احاطه مي‌شد. راه رسيدن به اين قله يك معبر باريك و پيچ در پيچ با سراشيبي تند بود. از ميان رود الموت و از ين تخته سنگ‌هاي عمودي نيز كوره راهي وجود داشته كه به قله منتهي مي‌شد.
در مورد بناي قلعه الموت دو روايت وجود دارد: بر طبق يكي از آن‌ها اين قلعه توسط داعي الحق حسن بن زيد در سال 246 هجري بنا شده است. حمدالله مستوفي از جمله كساني است كه بناي قلعه الموت را به حسن بن زيد نسبت داده مي‌نويسد: "بنياد قلعه الموت، كه دارلملك ملاحده بود در عهد متوكل خليفه عباسي در سنه ست و اربعين و ماتين (246) نهادند به فرمان الداعي الحق حسن بن زيد الباقري كه پادشاه آن ولايت بود. چهارصد و ده سال معمور بماند." در صحت اين روايت بايد ترديد كرد زيرا حسن بن زيد در اين زمان پادشاه رودبار و ديلمان نبوده است.
اما روايت ديگر مي‌گويد سال‌ها قبل از تاريخ مزبور يكي از سلاطين ديلم، عقابي را براي شكار رها كرده و خود او را تعيب نمود تا به قله‌اي رسيد. با مشاهده وضع قله و پي بردن به ارزش و اهميت سوق الجيشي آن سلطان مزبور فرمان داد قلعه‌اي در آنجا بنا كنند. آن قلعه اله‌آموت ناميد كه به زبان ديلمي معني آن عقاب آموخت است.

• به نقل از جلد دوم كتاب گيلان/ گروه پژوهشگران / به سرپرستي ابراهيم اصلاح عرباني/ 1374

   نظرات

يوسف ديلم
شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 13:8

سلام و عرض ادب بسيار سپاسگزارم اما با همه زحمتي که کشيديد کاش اين قوم دلاور را در جاهاي ديگر کشور هم بررسي ميکرديد بندر ديلم در جنوب و ديلم هاي خوزستان و سوريه و و گلستان و?? سپاسگزارم

-


ا. زماني قشلاق
شنبه 10 آبان 1399 ساعت 14:20

سلام بر شما دوست عزيز ممنونم از شما بزرگوار زحمت فراوان کشيديد اين اطلاعات بسيار آموزنده تاريخي منطقه ديلمان ارائه داديد،ولي افسوس تعدادي از افراد بومي روي آوردند به کندن اشياء باستاني که قدمت خودمان را دارندمي فروشند اي کاش اين افراد مانند پيشينيان ما کمي غيرتشان گل مي کرد تاحافظ آن باشند نه ازبين برنده اين تاريخچه زيبا ما که چيزي براي نسل بعدي باقي نخواهد ماند اگر چنين باشد

- www.deyleman517@gemyl.com


ميثم مهربان اسيابر
سه شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 13:43

از اينکه اطلاع رساني ميکنين ممنون.ولي ما مردم ديلمان بايد از نژاد خودمون دفاع کنيم چرا راه نسل قديم خودمونو ادامه نديم يکم فکر کنيد چي بوديم چي شديم .پرچم ديلمان و اسيابر رو بالا نگه داريم بخدا پدران ما از ما راضي نيستند.مثل اون زمان همدل باشيم.

-


سالاروند
سه شنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 10:36

درودبرشما خود ما بختياريها هم نسبمون ميرسه به عزوالدوله بختيار ديلمي

- amirhosseinsalarvand1984@gmail.com


نوريان
چهارشنبه 7 اسفند 1398 ساعت 8:30

بسيار عالي بود اقوام ديلمي

-


سيداحمد ميرديلمي
دوشنبه 7 بهمن 1398 ساعت 10:31

درود بر تمام ديلميان
با افتخار #من ديلمي ام
سيداحمدميرديلمي استان گلستان روستاي ديلمي نشين محمداباد کتول

-


مازيار ديلمستاني
چهارشنبه 2 بهمن 1398 ساعت 11:55

درود بر قلم زيبايتان... حرفي که لياقت ابهت و عظمت کهن ديار م را داشته باشد در همين چند کلمه خلاصه مي کنم #ديلمستان_به_قدمت_تاريخ خادم فرهنگي کهن ديار ديلمستان : #مازيار_اميدي_ملومه( #مازيار_ديلمستاني)

-


‌غلامحسين ديلماني
دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 8:5

سلام ، درود بر شما نويسنده عزيز
تشکر ويژه دارم از زحمات شما در
تهيه ونگارش اين متن
عشق است ديلمان اين بهشت زميني

-


ارژنگ اميرمالک
سه شنبه 22 آبان 1397 ساعت 16:11

"از ماهيگيري تا پادشاهي"
نويسنده : سردادور
کتابي که در خصوص ديلميان نشر شده و واقعا زيباست.

-


حسن نظرپور کوپس
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ساعت 10:36

بسيار بسيار عالي بود افتخار ماست که ديلماني هستيم ممنون از مطالب بسيار زيباي شما

-


حميد رضاصبوري سياهکل
یکشنبه 19 شهریور 1396 ساعت 6:17

ممنونم که اطلاعات‌ خوبي درموردديلمان گذاشتين

-


علي ديلم‌ کتولي
شنبه 19 فروردین 1396 ساعت 6:53

علي ديلم هستم استان گلستان شهر علي آباد کتول ‌‌‌‌‌...زنده ديلم ها ..

-


حميد
یکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 9:39

باسلام براي ما گفتن که از نسل عضد الدوله ديلمي هستيم ما جدمون اهل روستاي بنار ابشيرين استان بوشهر بوده واسمش عبدالحسن گپ بوده وگفتن از نوادگان عضدالدوله ديلمي ميشه با تشکر

-


پرويز گل محمدي
یکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 9:38

سلام
به همه گردانندگان اين سايت خب سال 1396 درراه کاش برنامه اي ترتيب داده ميشد که توي اين او.قات جلساتي براي آشنايي بيشتر خودمون فرزندانمون با فرهنگ وآئين ديلماني فراهم ميشد و اطلاع رساني ميشد يا لااقل از طريق تلگرام ارتباطات بيشتر ميشد که الانه راحت تر بهش دسترسي داريم .

-


احمد حسين نيا ديلمان
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 6:23

بسيار عالي بود،اميدوارم که همه اهالي ديلمان و حومه تاريخ ديلمان را مطالعه کنند و در حفظ تاريخ کهن و پر افتخار ديلمان بکوشند .زنده باد ديلمان

-


سجاد
جمعه 16 بهمن 1394 ساعت 20:44

ممنون از اطلاعاتتون.
کانال ديلمان
@deylamanema

-


اميني ديلمي
پنجشنبه 3 دی 1394 ساعت 13:40

آقا بسيار عالي وموجز بود .ممنون

-


علي همرنگ جيرندهي
شنبه 14 آذر 1394 ساعت 13:0

بابت مطالب زيباتون تشکر مي کنم

-


ارش سيفي
دوشنبه 29 تیر 1394 ساعت 4:53

سلام دوستان من اصالتا طالقاني هستم ميخواستم بدونم طالقان و مردم طالقان هم ديلماني هستند؟؟

-
پاسخ:
ديلمستان: بله طالقاني ها و بوميان كرج ديلمي اند


ابراهيم.ديلمي
دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ساعت 10:20

افتخار ميکنم از ايل بزرگم ديلمي.ابراهيم ديلمي هستم از خوزستان فارس زبان

-


بهنام باقري کليشمي
یکشنبه 24 اسفند 1393 ساعت 6:54

ما نعلبند هاي روستاي کليشم مرتفع ترين نقطه ي کوهستان عمار لو از نوادگان عضدالدوله ديلمي مي باشيم
که دو دسته ديگر ما يکي خلعتبري ها در شهسوار و ديگري ديلمي ها و عضدي ها بودند که عمو زاده هاي ما بودند که به همراه جد ما از اصفهان مهاجرت نمودند .
اگر کسي راجع به نوادگان عضد الملک اطلاعاتي داره من رو هم در جريان بذاره
سپاس .
behnam.lahzeha@gmail.com

- BEHNAM.LAHZEHA@GMAIL.COM


اسفنديار شاقلاني
چهارشنبه 6 اسفند 1393 ساعت 23:38

ممنونم كه اطلاعات خوبي از گذشته اين سرزمين دليران به ما داديد.

-


يعقوب فلاح خرمرودي
چهارشنبه 6 اسفند 1393 ساعت 23:36

ديلميان همانهايي هستند که اعراب حتي يک بار هم نتوانستند آنها را شکست بدهند.

-


علي برزگر
شنبه 2 اسفند 1393 ساعت 12:17

سلام.ممنونم ازاين مطالبي که ارائه داديد.من خودم بچه ديلمانم ولي بااين مطالب بيشترباتاريخ شهرم آشناميشم.باتشکر

- alibarzegar1373@yahoo.com


کليشمي
شنبه 18 بهمن 1393 ساعت 10:52

ممنون

-


مجيد
یکشنبه 12 بهمن 1393 ساعت 10:3

اقاي حسين عزيزي آسيابر که اينجا هم نظر گذاشتيد من دوست قديمي شما هستم و مدت زيادي است که دنبال شما ميگردم لطفن با من تماس بگير 09190938373

- zarchinimajid@gmail.com


علي نودارچشمه
جمعه 3 بهمن 1393 ساعت 10:57

با سلام
خيلي ممنون که اطلاعات خوبيددادين.
وطنم ديلمان عشقم ديلمان زنده باد ديلمان

- apd@gmil.com


کميل ديلم
پنجشنبه 18 دی 1393 ساعت 0:4

عالي بود بيشتر در مورد اجدادم فهميدم

- komeildeilam.wolf@yahoo.com


امير
جمعه 12 دی 1393 ساعت 22:59

من از اهالي شهسوار هستم.يکبار مسيرم خورد رودبار.از ماشين پياده شدم که زيتون و سوغاتي بخرم. وقتي در حال خريد بود ديدم دونفر دارن به زبان محلي صحيبت ميکنن.اولش فکر کردم اونا هم شهسواري يا رامسري هستن بعدش ديدم که صاحب مغازه و يکي از بوميان اونجان.خيلي تعجب کردم که چقدر لهجشون با مردم جلگه گيلان فرق داره و از اون بيشتر تعجب کردم که چقدر شبيه ما صحبت ميکنن. بعدها که رفتم تحقيق کردم فهميدم که اين گالشاي خودمون در اصل همون ديلميها هستن. اکثر مردم بومي اينجا اگه مهاجر نباشن هر کدوم واسه خودشون ييلاقي دارن و اگه اصيل نباشن اصلا مفهوم ييلاقو درک نميکنن. ما بومياي اينجا عاشق مناطق کوهستاني آبا اجدادي خودمون هستيم و وقتي ميريم جنت رودبار و روستاهاي اطراف حس عالي پيدا ميکنيم
اي کاش يک جاده در دل اين کوهستانها مردم ديلمو به هم وصل ميکرد
با تشکر

- amir.r2006@gmail.com


علي رجبي پله شاهي
یکشنبه 23 آذر 1393 ساعت 2:38

عالي بود

- alirajabi@live.com


موتا
پنجشنبه 20 آذر 1393 ساعت 5:19

باعرض سلام ودرودخدمت شما انتقادي داشتم واون اينکه مردمان اصيل قزوين ديلمي اندوتمام تحقيقات اساسي صورت گرفته پيرامون اين موضوع که درنهايت منجربه نشردوکتاب چندجلدي سيماي تاريخ وفرهنگ قزوين نوشته اقاي پرويزورجاوندومينودرياباب الجنه قزوين نوشته سرهنگ محمدعلي گلريز مردم قزوين را ديلمي دانسته اند شخص حمداللهستوفي نيز مردم ديارخود يعني قزوين را ديلمي دانسته ونيز اغلب تاريخدانان وباستانشناسان معاصرنيزقزوين رامعرب کاسپين ميدانند ونيز مشخص است که ديلميان نيز وارثان کاسپي ها اند ونيزبسياري دليل دفاع سرداربزرگ ديلمي ازقزوين را (موتا)همين دانسته اند.

- palmasnia@yahoo.com


علي اصغر اقايي
دوشنبه 5 آبان 1393 ساعت 0:36

با سلام خدمت همه خوانندگان عزيز

کاش بشود ديلمييان هم مکاني را فراهم کنند که هر چند وقت يکبار دور هم جمع شده تا با يکديگر اشنا شوند.

- Aliasgharaghaie@yahoo.com


يزدان محمدبيگي
سه شنبه 1 مهر 1393 ساعت 0:11

نكته جالب اينكه وقتي به پراكندگي ديلميان در كشور نگاه مي كنيم، هشت استان زنجان، گيلان، قزوين، البرز، تهران، مازندران، گلستان و سمنان را در بر مي گيرد.

-


يوسفي ديارجان
دوشنبه 10 شهریور 1393 ساعت 5:59

سلام خيلي عالي بود دوست عزيز

-


مهدي‌اعتمادي
سه شنبه 3 تیر 1393 ساعت 10:59

بسيار‌عالي

-


محمد مهدي صادقي ملامحله
سه شنبه 3 تیر 1393 ساعت 10:54

باسلام
مطلب بسيار زيبايي نوشته ايد، منتظر مطالب بعدي تان درباره ديلمان سرافراز هستيم.
mollamahalle.blogfa.com

http://mollamahalle.blogfa.com/ - torar.65@gmail.com


حامد قاسمي
شنبه 20 اردیبهشت 1393 ساعت 11:55

با سلام
خيلي ممنون که اطلاعات خوبيددادين.
وطنم ديلمان عشقم ديلمان زنده باد اروشکي.

- hamed_ghasemi442@yahoo.com


يک الموتي
جمعه 18 بهمن 1392 ساعت 23:11

درود بر شما.
در بسياري از اسناد تاريخي امده است که قلعه ي لمبسر (اطراف شهر رازميان)پايتخت کشور ديلمستان بوده است.لطفا به سايت hirvillage.ir هم يک سري بزنيد.

- alirezanasiri21@gmail.com


علي جليلي
یکشنبه 27 مرداد 1392 ساعت 11:57

خييييييييييييييييييلي عالللللللللللللللللللللللللللللللي بود

-


آيت حدادي
پنجشنبه 17 مرداد 1392 ساعت 12:27

با سلام
ضمن تشکر از متن و سايت شما دوست عزيز، اينجانب از اهالي الموت هستم. نمي دانم که در جريان هستيد که منطقه ي الموت و تمامي اهالي کوهستان هاي البرز و نواحي کوهپايه اي مجاور از جمله شهر کرج و ... به زبان ديلمي سخن مي گويند ولي از آنجايي که در استانهاي قزوين، البرز، تهران، سمنان و گيلان و مازندران پخش شده اند زبانشان در حال از بين رفتن و گاه به اشتباه تاتي خوانده مي شود. براي اين منظور کارهاي جسته و گريخته ي بسياري صورت پذيرفته که بدليل گسترش قلمروها هيچ کدام راه به جايي نبرده است. و اين حقير در حدود 4000 لغت از چند روستاي الموت جمع آوري کرده ام و عزيز ديگري از هشتگرد کرج حدود 3000 لغت را از آن نواحي جمع آوري نموده است. لذا اگر مايل بوديد مي توانيد براي کمک به اين زبان يا گويش که به جرأت جزء تنها باقيمانده ي زبان پهلوي مي باشد و غناي اين کار لغات، اصطلاحات و ضرب المثل ها و داستانهاي آن نواحي را برايم بفرستيد. با تشکر

- ayat_haddadi@yahoo.com


حجت عربي آسيابري
شنبه 12 اسفند 1391 ساعت 9:12

من هم با آقاي حسين عزيزي آسيابر موافقم و بايد خاطر نشان كنم كه در جنوب ايران بندري به نام ديلم داريم كه به دست آل بويه ساخته شده و نامش هم برگرفته از ديلمان خودمونه

- hojjatnamehnegar5@yahoo.com


پرويز گل محمدي
دوشنبه 20 آذر 1391 ساعت 0:43

سلام
ممنون از اطلاعات خوبي که ذکرکرديد به اينکه اصالتم ديلمانيست افتخار ميکنم آرزو و تلاش ميکنم و ازهمه عزيزان همکيشم ميخوام که درحفظ وگسترش گويش مادري واصالت فرهنگيمان همت کنند پيشنهاد بدن اول خودم شروع ميکنم پيشنهاد تشکيل جلسات بوم شناسي التزام فرهنگي نشر ماهنامه پايبندي به گويش زبان بازشناسي زبان وگويش و... لطفا همت کنيد راهنمايي کنيد و منتظر نمانيد بلکه ازهمين حالا شروع کنيم فردادير... اگه اجتماع سالانه اي در اين خصوص تشکيل لطفا اطلاع رساني کنيد

به اميدديدار

- pgolmohammadi@yahoo.com


يونس بيگي
یکشنبه 24 اردیبهشت 1391 ساعت 7:59

سلام.امروز شايد دريک نگاه ميشد فهميد که غرفه شما ازهمه شايدشلوغتربود!ومشتريان خاص خودش رو داشت,چون انصافا نشرتون عاليه!خواستم عرض خسته نباشيدي داشته باشم,همواره موفق باشين

-


ياسين كنجى كولك
یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 ساعت 7:20

با سلام و تقدير و تشكر از نويسنده_
درمورد شهر كنونى ديلمان و اداب و رسوم ديلمان جيزى نكفتيد.با تشكر

-


حسين عزيزي آسيابر
یکشنبه 2 بهمن 1390 ساعت 11:49

البته ديلمان تا جايي اوج يافت که بغدادوبصره هم جزء قلمرو ديلمستان بود وروداروند محل تمايز عرب از عجم به دستور آل بويه

-


شهريار تقوي ديلماني
یکشنبه 2 بهمن 1390 ساعت 11:46

باعرض سلام وتقدير ازنويسنده محترم .لطفا از مکانهاي مذهبي و تاريخي ديلمان مطالب بنويسيدانشاءا.. تمامي ديلميان همانند گذشته(تاريخ )پيروز واستوار باشند.

-


قربانعلي نوروزي گياشي
یکشنبه 4 دی 1390 ساعت 23:22

سلام دوست گرامي
با تشکر از نوشته شما

- aligiashi@yahoo.com


وحيد انصاري
یکشنبه 27 آذر 1390 ساعت 23:47

با تشکر از اقاي عليخاني و همينطور اقاي دکتر عسگري که اينقدر به زادگاهشون علاقه مندند.

- vahidqiu@yahoo.com


سبحان صادقي
سه شنبه 29 شهریور 1390 ساعت 7:24

ديار من
ديار من تويي رودبار زيبا
اميد من تويي تنهاي تنها
الا اي سرزمين سبز زيتون
سفيدرود تو دارد موج جيحون
تو شهرستان خوب سادگي ها
پر از مهري پراز دلدادگيها
تو لوشان داري ومنجيل ورودبار
و عشق ملتي خونگرم و بيدار
تو داري سرزميني خوب و آباد
و شهر سادگي ها رستم آباد
تو جوبن گنجه و جيرنده داري
تو رودباري بزرگ و زنده داري
تو يک عمارلو داري پر ازنور
و داري رحمت آبادي پر ازشور
ديار من تورا من مي پرستم
و با ياد تو عمري زنده هستم
الهي مردم ات پاينده باشند
پر از شور و نشاط وخنده باشند
تقديم به همه کساني که قلبشان به عشق سرزمين مهر و گل و لبخند(شهرستان رودبار)مي تپد.

-


ميلاد فرح پور ديلمي
شنبه 19 شهریور 1390 ساعت 22:27

ممنونم که اطلاعات خوبي از اصالتم بهم دادي.لطف کنيد اطاعاتي از جاهاي تاريخي ديلمان بديد.

- Milad.farahpor@yahoo.com


محمد تقي ديلمي
پنجشنبه 9 تیر 1390 ساعت 12:32

به نژادم افتخار ميكنم

-


ساسان تاجالديني
چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 ساعت 21:56

اي کاش در زمان حمله اعراب به ايران انها روسرکوب ميکردنذ ومانع شکست ايران ميشدند

-


مرتضي عميدي کوبيجاري
پنجشنبه 19 اسفند 1389 ساعت 15:27

سلام.با تشکر از نويسنده ي عزيز.
چو گيلان(ديلم) نباشد تن من مباد.
بسيار بسيار اطلاعات مفيدي بود.

- morteza.amidi@gmail.com


حميد راحتي آسيابر
یکشنبه 15 اسفند 1389 ساعت 23:49

با سلام و تقدير از نويسنده عزيز .
ديلميان قلمرويي دارند از جنوب دره سفيد رود كه از دامنه جنوبي البرز غربي تا كوههاي دامغان استان سمنان گستره دارد و گويش آنان ديلمي است . در مورد روستا و بخش ديلمان دوست عزيزم چيزي ننوشته ايد كه اي كاش مي نوشتيد . گالشهاي ديلمي همان ديلميان بزرگ هستند كه اعراب را از ايران بيرون كردند و مجدد زبان پارسي را رايج كردند . ديلميان قبل از آل زيار و آل بويه بوده اند و در زمان هخامنشيان و ساساني نيز در اوج بودند . گويش ، موسيقي و نوع پوشش مردمان اين ديار نشان دهنده تاريخ آن دارد . به اميد سلامتي براي ديلمان و ديلميان عزيز

- hrahati54@yahoo.com


سونيايزداني
سه شنبه 19 بهمن 1389 ساعت 9:7

عاللللللللللي بود.

-


   ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :   (الزامی) 
پست الکترونیکی :   
وب سایت :   
متن نظر :   
    deilamestan@gmail.com   
  ديگر مطالب
برشي از نظر کارشناسي مرکز پژوهش هاي مجلس در خصوص دهستان ها
کلام هاي ييلاق ويستان بره سر
استقبال عشاير الدليم در استان الانبار از سفير جمهوري اسلامي ايران در عراق
غروب درياچه ويستان
بقعه ي روستاي زيارتي و گردشگري شاه شهيدان خورگام، شهرستان رودبار زيتون
نماد جام زرين ببر و موبدان، يادگار زيبا و گرانبهاي چند هزار ساله خورگام کهن
اولويت با کدام جاده است؟
تات يا ديلم
زنگه لوله(قنديل)، روستاي حشمت آباد خورگام
در کنار مصلاي لوشان، شهر آفتاب گيلان
مرکز بهداشتي و درماني شهر بره سر مرکز بخش خورگام
موقعيت بخش خورگام در شهرستان رودبار